Grow with Google ve spolupráci s Českou manažerskou asociací Ve studii společnosti McKinsey, kterou si nechal Google vypracovat, se mimo jiné ukázalo, že v roce 2030 bude 50 % současné pracovní síly automatizováno. Díky tomu může dojít ke zvýšení produktivity, ale současně bude trh práce čelit novým výzvám – poptávce po jiných dovednostech a kompetencích, než tomu bylo dosud. Do dnešní doby neuvěřitelně rychlý ekonomický růst v regionu střední a východní Evropy se již nyní zpomaluje kvůli neustále se zvyšujícím nákladům, nízké produktivitě zaměstnanců a nízké nezaměstnanosti. Google chce být urychlovačem ekonomického růstu. Chce připravit společnost na digitální dobu a umožnit jí, aby z ní profitovala. Proto v rámci projektu Grow with Google zprostředkovává vzdělání v oblastech, které nelze automatizovat.

Ve spolupráci s Českou manažerskou asociací jsme pro Vás zajistili možnost se zapojit do rozvojového projektu GROW WITH GOOGLE. Jedná se o nový typ praktických tréninků, určený pro členy i nečleny ČMA. Je vhodný zejména pro jednotlivce, studenty, mladé podnikatele a startupisty, ale i pro manažery 55+. Je určen pro všechny, kteří se chtějí aktivně připravit na dynamické změny v blízké budoucnosti.

Celý projekt se skládá z 9 tématických celodenních workshopů a jednoho certifikačního dne, celkem tedy 10 dní (vždy jednou za měsíc). Cena pro členy Central Node a ČMA je 300 Kč/den.

Pro registraci prosím pište na e-mail venuse@centralnode.cz.